مرزن آباد

جاذبه های مرزن آباد

هفت کیلومتر قبل از مرزن آباد در سمت چپ جاده چالوس – تهران. دهکده سرسبز و زیبای کندلوس قرار دارد

Please follow and like us: