جاده چالوس – تهران.

سفر در جاده چالوس – تهران.

هفت کیلومتر قبل از مرزن آباد در سمت چپ جاده چالوس – تهران. دهکده سرسبز و زیبای کندلوس قرار دارد

Please follow and like us: