سفر به کندلوس

سفر به کندلوس

هفت کیلومتر قبل از مرزن آباد در سمت چپ جاده چالوس – تهران. دهکده سرسبز و زیبای کندلوس قرار دارد

Please follow and like us: