آشنایی با کویر مرکزی ایران

روستای مسیح آباد

دامغان: در ۴۰ کیلومتری دامغان در سمت راست جاده تابلوی روستای مسیح آباد را می بینید این روستا در مجاورت نمکزار حاج علی قلی است و بافت تاریخی آن هم تماشایی است. این مسیر غیر از دیگر روستاهای کویری این مسیر، جاذبه خاصی ندارد می توانید به دامغان برسید و از ده ها اثر تاریخی این شهر بازدید کنید.

Please follow and like us: