تصاویر زیبا از کویر مرکزی ایران

جاذبه های توریستی کویر

آبادی های کویری فاصله زیادی از هم دارند؛ بنابراین قبل از حرکت، از سلامت خودروی تان مطمئن شوید.

Please follow and like us: