خودنمایی زمستان در کویر مرکزی ایران

بیاضه و خور

بیاضه و خور: در بیاضه چندین خانه سنتی برای اقامت میهمانان وجود دارد، یکی از آنها مهمانسرای تلار است به شمارتلفن: ۰۹۱۳۲۲۳۱۵۵۸ در خور هم خانه هایی برای اقامت وجود دارد، یکی از آنها هتل بالی با شماره تلفن : ۴۶۳۲۴۵۷۲-۵(۰۳۱) و نشانی اینترنتی: hotelbali.ir است.

Please follow and like us: