تور خور

جاذبه های دیدنی خور

خور: خور هم یک شهر تاریخی این مسیر است که مساجد تاریخی و بافت سنتی دارد به اینها باید اضافه کنید، نخلستان های دور تادور شهر را که البته در آتش سوزی چند سال قبل، تقریبا از بین رفتند. اگر جاده خور را به سمت طبس ادامه دهید می توانید کویر طبقه یا دریاچه نمک را ببینید این کویر در ۳۰ کیلومتری خور به سمت طبس قرار دارد و جاده از میان این دریاچه نمک عبور می کند.

Please follow and like us: