منطقه مصر و فرحزاد

اقامت در منطقه مصر و فرحزاد

مصرو فرحزاد:در منطقه مصر و فرحزاد هم مراکز اقامتی زیادی وجود دارد. در مصر می توانید در اقامتگاه علی ساربان با مدیریت «علی ابراهیم طباطبائی» با شماره تماس ۰۹۱۹۴۰۴۱۲۲۳ یا۵۸۵۳۲۴۰۹ (۰۳۱) تماس بگیرید اقامتگاه کاریز هم، یک انتخاب دیگر در مصر است با شماره تلفن ۰۹۱۳۲۲۳۱۵۸۹ در فرحزاد هم بارانداز طباطبایی مهیاست. برای اطلاعات بیشتر به نشانی: mesr.info سری بزنید یا با شماره ۰۹۱۳۳۲۳۴۱۸۸ آقای «هاشم طباطبایی» تماس بگیرید.

Please follow and like us: