IMG12505671

عبور از کویر مرکزی ایران

در خرانق می توانید از زنان خانه دار پتوهای دستبافت سنتی بخرید در روستای فرحزاد و مصر هم از آویشن کویری غافل نشوید. در بارانداز طباطبایی علاوه بر آویشن و دیگر گیاهان کویری، چالیز که زیرانداز مخصوص مناطق بیابانی را هم می توانید بخرد نان های خرمایی جندق هم بسیار خوشمزه اند.

Please follow and like us: