گشت و گذار کویر مرکزی ایران

جاذبه های کویر مرکزی ایران

از یزد تا رباط پشت بادام؛ حدود ۲۰۰ کیلومتر:از یزد وارد جاده طبس شوید. پس از حدود ۸۰ کیلومتر به روستای خرانق خواهید رسید. در این روستا گشت و گذار کنید و بعد به سمت روستای ساغند راه بیفتید. از خرانق تا ساغند حدود ۵۰ کیلومتر راه دارید. بعد از حدود ۲۵ کیلومتر بعد ساغند به کاروانسرای ساه عباسی الله آباد می رسید و ۴۶ کیلومتر بعد از آن به «رباط پشت بادام». مسیر بعد از رباط دو شاخه می شود؛ سمت راست به سمت طبس و سمت چپ به بیاضه می رود که شما باید مسیر سمت چپ را انتخاب کنید.

Please follow and like us: