تور دهلی هندوستان

Asia-India-Delhi

شهر دهلی بزرگترین شهر در شمال کشور هندوستان است. این شهر با تاریخی بیش از پنج هزار سال ، یکی از کهن ترین شهرهای دنیا به شمار می رود.

Please follow and like us: