مراکز خرید دهلی

Meena-Bazaar-in-front-of-Jama-Mashid-mosque-in-Delhi-India

شهر دهلی بزرگترین شهر در شمال کشور هندوستان است. این شهر با تاریخی بیش از پنج هزار سال ، یکی از کهن ترین شهرهای دنیا به شمار می رود.

Please follow and like us: