معبدهای زیبایی هندوستان

new-delhi_sightseeing

شهر دهلی بزرگترین شهر در شمال کشور هندوستان است. این شهر با تاریخی بیش از پنج هزار سال ، یکی از کهن ترین شهرهای دنیا به شمار می رود.

Please follow and like us: