چایخانه‌های بازار تاریخی تبریز

jazebe bazar tabriz

شهر تبریز است و یادها و خاطره های رنگین از دیروزها ف خاطره هایی که میراث امروزین ما را از آنچه بوده ایم شکل داده ؛ میراثی که موزه ها را امانتدار نگاهداری شان می شناسیم . تبریز ، شهر خاطره هاست ؛ شهر راز و رمیزهای بی حد و مرزی که لا به لای آجرهای تاریخ ، در میان صدای کوبش «دفتین» و بر فراز آوازهای «قوپوز» اش جاری است .

Please follow and like us: