شهر گوانگژو یکی از زیباترین شهرهای گردشگری کشور چین

زیباترین شهرهای گردشگری کشور چین

شهر گوانگژو یکی از زیباترین شهرهای گردشگری کشور چین است. این شهر بهنام‌های گوانگجو ، گوانگچو و کوانگجو نیز شهرت دارد اما نام رسمی آن کانتون هست. این شهر در جنوب کشور چین و در ساحل رودخانه‌ی پرل قرار دارد و یکی از پنج شهر مرکزی این کشور محسوب می‌شود.

Please follow and like us: