معبد بودائی

پادشاهی سلطان لیانگ

این معبد بودائی در سال ۵۷۳ میلادی در زمان پادشاهی سلطان لیانگ ساخته‌شده است. نخستین نام این معبد یوژوئانگیان بوده است اما در زمان حکومت سانگ شمالی نویسنده‌ای به سبب وجود شش درخت انجیر در نزدیکی این معبد ، از آن بانام معبد شش درخت انجیر نام‌برده است و ازآن‌پس این نام برجای‌مانده است. سازه‌ی اصلی این معبد در سال ۱۹۰۷ میلادی ساخته‌شده و در سال ۱۳۷۳ میلادی بعد از آتش‌سوزی ، بازسازی‌شده است.

Please follow and like us: