کوهستان ابر سفید از دیدنی‌های طبیعی شهر گوانگژو است.

کوهستان ابر سفید

کوهستان ابر سفید از دیدنی‌های طبیعی شهر گوانگژو است. با تابیدن آفتاب پس از بارش باران ، حلقه‌هایی از ابر سفید این کوهستان را دربرمی گیرند که مناظری زیبا پدید می‌آید. در این کوهستان شش پارک قله‌ای و دره‌ای و تفریحی قرار دارد.

Please follow and like us: