رستوران Mikla

resturant Mikla

این رستوران در سال ۲۰۰۵ در بالاترین طبقه Marmara Pera، موج جدیدی از هواداران سبک های ترکیبی از میان علاقه مندان به رستوران های مختلف سر برآوردند. این گروه خاص هنوز هم شیفته ترکیب فوق العاده سبک اسکاندیناویایی و ترکی توسط آشپزهای این رستوران اند. عکس ها و توضیحات بیشتری از این رستوران را می توانید در این لینک ببینید.

Please follow and like us: