سفر به قطب جنوب

سفر به قطب جنوب

آخرین سفر ما به قاره منجمد و فراموش شده “قطب جنوب”

در بین دوازده کشوری که در قطب جنوب پایگاه های علمی دارند، هر ساله، هیأتی را به قطب جنوب می فرستند.

به دلیل اینکه مردم و دولتمردان شیلی با فعالیتهای ما دو برادر آشنا شده بودند، لذا این امکان بزرگ را به ما دادند تا عبدالله درمعیت گروه علمی و تحقیقی کشورشیلی به این سفر پرماجرا اقدام نماید. در این موقع لازم می دانم که از دولت و ملت شیلی بواسطه خدمت گرانمایه ای که نسبت به ما مبذول داشتند، تشکر و قدردانی نمائیم.

در یکی از نخستین روزهای دسامبر ۱۹۶۶ میلادی در ساعت معین در اسکله بندر “والپا رایزو” در کنار اقیانوس کبیر جنوبی حاضر شدیم. یخ شکن نیروی دریائی شیلی به نام “پاردو” در کنار اسکله روی آبهای ساکن و آبی رنگ اقیانوس لنگر انداخته بود.

عده زیادی در اطراف و داخل یخ شکن فعالیت داشتند. مشایعین در یک سمت و افسران زیادی از شعب مختلف ارتش شیلی دیده می شدند. دسته موزیک ارتش برای نواختن سرود ملی شیلی خود را آماده می کردند. فلاش دوربینهای عکاسان، خبرنگاران و فیلمبرداران فضا را نورباران کرده بود.

یکی از خبرنگاران رو به عبدالله گفت: اگر کمی از حرارت کویر ایران را همراه می آوردی در قطب دیگر هیچ نگرانی نداشتی، و تازه می توانستی یخهای قطب را ذوب کنی… دیگری پرسید: آقای امیدوار پس از قطب جنوب جائی می ماند که ندیده باشید؟ عبدالله جواب داد: بله. سیارات!

وزیر دفاع، به اتفاق سایر شخصیتهای شیلی برای بدرقه هیأت علمی نیز وارد شدند. پس از انجام تشریفات، ما از فرصت استفاده کرده و ازایشان تشکر و سپاسگذاری کردیم. او مرد بی تکبر و خودمانی بود و به عبدالله گفت: “تشکر شما را می پذیرم، ولی به شرط آنکه در بازکشت از سفر قطب مجدداً برنامه های تلویزیونی خود را اجرا کنید تا من و فرزندانم و مردم شیلی از موقعیتهای علمی و طبیعی قطب جنوب آگاه شوند.”

سپس او به هر دو نفر ما گفت که من تأسف می خورم از اینکه، ممکن نشد شما دو برادر هردو به این سفر بروید. و به امید اینکه در یکی از سالهای بعد، شاید خود من هم با شما چنین سفری را داشته باشم. درسفرمان به اتفاق عبدالله به قطب شمال و سپس سفر او در سال ۱۹۶۶ میلادی به قطب جنوب، عبدالله در ردیف مردان انگشت شماری از مردان این روزگار درآمد که از دو قطب زمین دیدار و مطالعه کرده اند.

عبدالله نه تنها نخستین فردی است که توانست یک فیلم مستند طولانی در مورد چگونگی های قطب ناشناخته جنوب به نمایش درآورد. بلکه اولین فرد از قاره آسیا است که توانست در قاره منجمد قطب جنوب قدم بگذارد.

این سفر حوادث و خاطرات زیادی را به همراه داشت که قسمتی از ماجرا و سرگذشت یک ماه و نیم این سفر را در کتاب “سفرنامه برادران امیدوار” خواهید خواند.

 

سفر به قطب جنوب

سفر به قطب جنوب

Omidvar Brothers

Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *