خراسان شمالی

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

موزه آجری و طاق کسری

کاروان‌سرای شرف موزه آجری  رباط شرف در حاشیه مسیر قدیم سرخس –نیشابور، در نزدیکی روستای شورلق و به مختصات جغرافیایی ۱۵،۳۶ و ۳۹،۶۰ واقع‌شده‌است. از شواهد تاریخی پیدااست که نیاز بوده در کنار این جاده و در ناحیه پرت‌افتاده در زمانی که در ایالت خراسان همواره جنگ و درگیری جریان داشته‌است نیروهای مسلح و مسافران و عمال سلطان و حتی خود […]