، زیباییهای کوهستان کانچن جونگا

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۲۵, ۱۳۹۳

صعود کانچن جونگا (تصمیم تلخ و دشوار )

نیما با عصبانیت فراوان مرا همراهی کرد و در ابتدای مسیر تراورس دریافتم که ادامه راه، کار سادهای نخواهد بود و حداقل ۳-۴ ساعت زمان نیاز دارد که با سرعت کم افراد گروه ما امکان داشت بیش از آن هم بشود. یعنی حداقل ساعت ۶ عصر به قله خواهیم رسید و بسیار دیر بود … تنها راه درست، تصمیم بازگشت […]