آمستردام ؛ ونیز دریای شمال

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۲۷, ۱۳۹۳
هتل آمستردام

آمستردام ؛ و نیز دریای شمال

تاریخ شهر آمستردام در دوران ماقبل تاریخ و روسیها چندان برای ما مشخص نیست  نام این شهر برای نخستین بار در قرون وسطی در یک سند رسمی دیده شد هرچند افسانه­ای در مورد چگونگی پیدایش این شهر وجود دارد ؛دو مرد ماهیگیر به همراه سگشان  در حال ماهیگیری بودند که گرفتار توفان شدیدی شدند و کشتی آنها شکست آنها خودرا […]