اخذ ویزای تایلند

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
تیر ۲۱, ۱۳۹۶
توریستی تایلند

ویزا توریستی تایلند

ویزا توریستی تایلند شرایط اخذ ویزای تایلند چگونه است و هزینه ویزای تایلند در زیر به طور کامل شرح داده شده است. ویزا توریستی تایلند از تاریخ صدور دارای اعتبار ۳ ماهه می باشد و شما می توانید پس از ورود اجازه ٣٠ یا ۶٠ روز اقامت در تایلند را داشته باشید. برای درخواست روادید توریستی، حضور متقاضی الزامی نیست و وقتی برای مصاحبه تعیین […]