ارمنستان همین همسایه ما

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
مهر ۲۸, ۱۳۹۳

ارمنستان همین همسایه ما

در طول حداقل دو قرن اخیر ، کشورمان فقط یک همسایه در شمال هم مرز بود: نخست روسیه و سپس اتحاد شوروی ، در پی فروپاشی شوروی و تجزیه آن به کشورهای متعدد ، این وضعیت تغییر کرد و در حال حاضر ما با سه کشور تازه تأسیس در شمال کشورمان همسایه هستیم . یکی از این کشورها ، جمهوری […]