بازار سنتی تونس

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
خرداد ۱۲, ۱۳۹۴

کشور تونس مناطق دیدنی – استان تونس – دروازه ی دریا یا باب البحر

کشور تونس مناطق دیدنی: استان تونس – دروازه ی دریا یا باب البحر این دروازه در بازار سنتی تونس ، در خیابان حبیب بورقیبه واقع شده است. در گذشته ی دور آب تا دم این دروازه می رسیده است ازین رو نام این دروازه ، (( دریا )) گذاشته شده است.     Please follow and like us: