بزرگ‌ترين مسجد ايران

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان : مسجدی که با ۲۰ هزار مترمربع مساحت، بزرگ‌ترین مسجد ایران است و با هزارها سال عمر، هنوز میدان را خالی نکرده؛ امروز مساجد هم سن این مسجد همگی موزه شده‌اند اما هنوز مؤمنان در مسجد جامع اصفهان نماز می‌گزارند.  مسجد جامع اصفهان تنها سازه‌ای در تاریخ معماری ایران است که از روزگار ساسانیان باقی مانده و […]