تایلند،گردشگری سلامت،کشورهای آسیایی،بانکوک،خلیج‌فارس،قیمت نفت

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
خرداد ۱۹, ۱۳۹۵

اثر سقوط قیمت نفت بر گردشگری سلامت تایلند

اثر سقوط قیمت نفت بر گردشگری سلامت تایلند کاهش قیمت جهانی نفت وتنزل درآمد کشورهای خاورمیانه سبب کاهش درآمد گردشگری درمانی درکشورهای آسیایی و تمرکز این کشورها بر بازارهای جایگزین شده است. کاهش قیمت نفت که به ضعف اقتصاد و درآمدهای مالی در بیشتر کشورهای خاورمیانه منجر شده، بر گردشگری درمانی برخی کشورهای آسیایی ازجمله تایلند که با کاهش درآمد […]