تراول داکیومنت

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
مرداد ۲, ۱۳۹۶
سفارت کانادا

وقت سفارت کانادا

وقت سفارت کانادا تعیین وقت سفارت کانادا: سفارت خانه های مختلف جهت ارائه وقت سفارت سیاست های متفاوتی را اتخاذ می کنند. متداول ترین راه های تعیین وقت سفارت مراجعه حضوری فرد متقاضی، ارسال ایمیل، تماس تلفنی و مراجعه به وب سایت است. گاهی ممکن است با وجود دریافت تاییدیه وقت، سفارت بنا به هردلیلی اقدام به تغییر یا کنسل کردن وقت […]