تصاویر شهر ونیز،یونسکو، ایتالیا

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۴

تصاویر شهر ونیز

تصاویر شهر ونیز شهر ونیز به خاطر شکل عجیب و همچنین تعدد آثار تاریخی و هنری و معماری در لیست میراث جهانی یونسکو نیز قرار گرفته که همین امر موجب شده سالانه میلیونشهر ونیز به خاطر شکل عجیب و همچنین تعدد آثار تاریخی و هنری و معماری در لیست میراث جهانی یونسکو نیز قرار گرفته که همین امر موجب شده […]