تعطیلات رویایی،تجارب جهانی ،ساماندهی تعطیلات،

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
دی ۵, ۱۳۹۴

تعطیلات رویایی؛ تجارب جهانی ساماندهی تعطیلات

تعطیلات رویایی؛ تجارب جهانی ساماندهی تعطیلات گاهی به سیستم تعطیلات سایر کشورها و استفاده از تجارب آنها در مسیر نظم بخشیدن به تعطیلات مناسبتی و آخر هفته، می‌تواند راه‌حل‌هایی منطقی و آزمون شده برای گشایش گره نظام تعطیلات در ایران ارائه کند. ‌اما با این‌همه و درحالی‌که ایران تنها کشوری است که تعطیلات آخر هفته‌اش یک روزه است، هنوز از […]