تله کابین گنجنامه

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

همدان و معرفی گنجنامه

•   همدان        غار علیصدر      گنجنامه به همدان که می‌روید گنجنامه را از دست ندهید. سنگ نبشته‌های گنج‌نامه نوشتارهایی از دوران داریوش و خشایارشای هخامنشی است که بر دل یکی از صخره‌های کوه الوند در فاصله ۵ کیلومتری غرب همدان حکاکی شده است. کتیبه‌ها هرکدام در سه ستون ۲۰ سطری به زبان‌های پارسی باستان، بابلی و عیلامی قدیم […]