خدمات دهکدۀ تفریحی ، فرهنگی و ورزشی گنج نامه

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

گنج نامه الوند ,دهکدۀ تفریحی، فرهنگی و ورزشی

شکوه دیرینه برتارک الوند دهکدۀ تفریحی ، فرهنگی و ورزشی گنج نامه که در فاصلۀ پنج کیلومتری شهر همدان قرار گرفته با هدف ارتقای صنعت گردشگری و با توجه به نیاز کشور و نیاز سنجی دقیق کارشناسان و خبرگان از نخستین روزهای سال ۱۳۷۹ حضور همایون آثار خویش را در مجامع مختلف ملی اعلان کرد . مدیریت این مجتمع با […]