دامغان چشمه علی

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
آذر ۲, ۱۳۹۳

راهنمای گشت و گذار در میان آثار تاریخی شهر دامغان

تا دروازه های صددروازه شهر صد دروازه یا «هکتام پلیس» یک جایی در همین حوالی بوده؛ در نزدیکی دامغان امروزی. شهری که زمانی یکی از مهم ترین شهرهای اشکانی و به روایتی یکی از پایتخت های آنها محسوب می شده. شهری که به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم رونق فراوانی داشت و فراوانی و آثار پر قدمت در […]