درآمدهای گردشگران بین‌المللی

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

گردشگری پول‌ساز است

جدیداً هر شش‌ماه آمارهای تعداد گردشگران رشد می‌کند.آدم چه بگوید، این بچه که اسمش گردشگری‌است سنّی هم ندارد !!! تازه بعد از جنگ جهانی دوم با اصول و تعاریف جدید متولدشد و امروز برای خودش یلی شده. گردشگری، این صنعت جدید و جوان با صنایع قدیمی دیگر تنه‌به‌تنه می‌زند و می‌گوید تو برو که من آمدم. گردشگری امروزه در بیش […]