دریاچه هامون

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۲۵, ۱۳۹۳

سیستان شهر سوخته ای برای افتخارآیندگان

براساس تجربه وبا توجه به تعدادهمراهان قطار را بهترین وسیله سفر ۱۶۰۰ کیلومتری می دانیم.ساعت ۶ بعدازظهرایستگاه راه آهن تهران.نگرانی از لغو پرواز،استرس،خستگی رانندگی طولانی با وسیله شخصی وهمه مارا مجاب کرد تا این پدیده جدید را بیازماییم هرچند این نیز خود حرف وحدیثها داشت اما در عمل لذت بخش بود.کاشان ،یزد،کرمان…کمی استرس داریم طوفان وشنهای روان در پیش است.بم،فهرج […]