دهانه غلامان دروازه ای به روی باستان شناسان

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۲۱, ۱۳۹۳

دهانه غلامان دروازه ای به روی باستان شناسان

دهانه غلامان دروازه ای به روی باستان شناسان سیستان نامیست یادآور شاهنامه ، اثری ادبی تاریخی و رستم پهلوان یلان افسانه ای ، اگرچه در طی دوران متمادی ، شاهنامه به تاریخ پیوست، رستم به افسانه ها ، ولی هنوز هم سیستان زیر گامهای سهمگین بادهای موسمی سی روزه نفس می کشد و استوار پابرجا بار گوشه ای از تاریخ […]