دیدنیهای ایران،ایران جهانی در یک مرز،گردشگری در ایران،جاذبه های باستانی و تاریخی، سازمان جهانی جهانگردی

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴
دیدنیهای ایران

دیدنیهای ایران ؛ ایران جهانی در یک مرز

دیدنیهای ایران: ایران جهانی در یک مرز گردشگری در ایران قابلیت زیادی برای گسترش دارد. بر پایهٔ گزارش سازمان جهانی جهانگردی، ایران رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را در جهان دارا است.     Please follow and like us: