روستای ماسوله

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳
گردشگری روستایی در ماسوله

گردشگری روستایی در ماسوله

گردشگری روستایی در ماسوله جهانگردی روندی‌است که از دیرزمان با شکل‌های خاص خود در جوامع انسانی وجودداشته و به‌تدریج طی مراحل تاریخی سیرتکاملی خود را تا عصر حاضر پیموده است. در جهان امروز که تکنولوژی، ارتباطات و حمل‌ونقل گسترده شده، زندگی انسان در جوامع شهری با مشکلات زیادی مواجه شده است؛ بنابراین مسافرت و تغییرمکان برای رفع خستگی و تجدید […]