سفرنامه استراليا،استراليا،استراليا مركزي،

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
مرداد ۲۴, ۱۳۹۴

سفرنامه استرالیا

سفرنامه استرالیا این بار مقصد ما استرالیا بود. استرالیا سرزمین پهناوریست، سرزمینی است که ناگهان در سالهای گذشته گامی به سوی ترقی و آبادانی برداشت، اما خانه واقعی انسانهای اصیل آنجاست، انسانهایی که هنوز مانند بشر ((عصر حجر)) در تعقیب شکارند، در تلاش معاشند و همچون پدران غارنشین ما زندگی می کنند. ابوروجنیز بومیان سرزمینهای استرالیا . از ۴۰۰۰۰ تا […]