سفر ارزان

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
دی ۲۹, ۱۳۹۳

سفر ارزان و راحت، نیاز گردشگران ایرانی

 سفر ارزان: صنعت گردشگری از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دوره جدید محسوب می شود .در کشور ما نیز صنعت گردشگری همواره در سخن و شعار از اهمییت خاصی برخوردار بوده اما گام هایی که به طور عملی برای توسعه این بخش برداشته شده بسیار کمتر از میزان شعار ها بوده است . همواره صاحبنظران اقتصادی ازصنعت گردشگری […]