سفر به دبي

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
مهر ۲۸, ۱۳۹۳

توصیه های لازم برای سفر به دبی

در خصوص ناامنی در کشور امارات متحده عربی از جمله دبی تا کنون گزارشی دریافت نشده است.لازم به ذکر است برخی از شبکه های کلاه برداری اینترنتی ،با اغوای افراد و با وعده پرداخت مقادیر متنابهی پول،اتباع ایرانی فریب خورده را با توجه به سهولت مسافرت به دبی به این کشانده وبه بهانه عقد قرار داد ،باز مودن حساب بانکی […]