فلورانس ايتاليا،آتن،فلورانس،معماری اروپا،

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
تیر ۳, ۱۳۹۴

فلورانس ایتالیا ؛ معماری و فرهنگ ایتالیا

فلورانس ایتالیا ؛ معماری و فرهنگ ایتالیا اینجا فلورانس است، شهری که آن را آتن قرون وسطی می نامند. گنبدهای آجری رنگ کلیسای دوئمو نماد اصلی شهر است، شهری که معماری اروپا و هنر مجسمه سازی از آن آغاز گشته است. شهر میکل آنژ و خاندان مدیچی، شهری که هیچ گردشگر اهل هنری بی تفاوت از کنار آن رد نمی شود. فلورانس (به […]