قاره آفریقا،آفریقا،كنگو ،زنگبار

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۷, ۱۳۹۴

قاره آفریقا

قاره آفریقا زنگبار نارگیل و عاج فیل جزو اصلی ترین صادرات زنگبار میباشد عبدالله امیدوار در کنار کوهی از نارگیل قاره آفریقا با مساحت ۸/۲۹ میلیون کیلومتر مربع دومین قاره جهان، از دریای مدیترانه و از سمت غرب به اقیانوس کبیر و مشرق آن با اقیانوس هند و دریای قرمز قرار گرفته است طول قاره آفریقا ۸۰۰۰ کیلومتر و حداکثر […]