قبرس،بریتانیا،یونان،دولت قبرس،

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۴

قبرس

قبرس: قبرس در سال ۱۹۶۰ استقلال خود را از بریتانیا کسب کرد و حکومت مستقل قبرس براساس مشارکت جوامع ترک و یونانی در اداره امور این جزیره اعلام موجودیت کرد و بریتانیا،یونان و ترکیه حق حاکمیت دولت قبرس را تضمین کردند.     Please follow and like us: