قطار گردشگری،بوداپست،پایتخت مجارستان،امریکا،استرالیا،فرانسه،انگلستان،کویت، آلمان،مجارستان،سوئیس،هلند،مکزیک،ایسلند

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴

قطار گردشگری بین المللی

قطار گردشگری: قطار گردشگری بین المللی قطارگردشگری اروپاکه بوداپست پایتخت مجارستان را با گردشگرانی از آمریکا،استرالیا،فرانسه،انگلستان،کویت، آلمان،مجارستان،سوئیس،هلند،مکزیک، ایسلند و دانمارک به مقصد ایران ترک کرده بودپس از پیمودن ۷هزارکیلومتر در ایستگاه راه آهن تهران توقف کرد. این بزرگ ترین گروه از گردشگران چندملیتی بایک قطار لوکس است.           Please follow and like us: