مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شینگن،اخذ ویزای شینگن،ویزای شینگن،کشورهای عضو شینگن،

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
آبان ۲۳, ۱۳۹۵

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شینگن

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شینگن: فرم تکمیل‌شده درخواست ویزا اولین مرحله برای درخواست ویزای هر کشوری تکمیل فرم درخواست ویزای آن کشور است که باید از سفارت مربوطه به صورت حضوری یا اینترنتی دریافت شود. این فرم را باید به همراه مدارک مورد نیاز دیگر در زمان مصاحبه ارائه دهید. توجه: هرچند که این کشورها عضو شینگن هستند […]