مستند جزایر گالاپاگوس،جزایر گالاپاگوس،کشور اکوادور، اقیانوس آرام

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
تیر ۸, ۱۳۹۴

مستند جزایر گالاپاگوس

مستند جزایر گالاپاگوس طبیعت زیبای گالاپاگوس : مجمع الجزایری در ۹۷۲ کیلومتری غربی کشور اکوادور در اقیانوس آرام که طبیعت بکر آن از زیبایی خاصی برخوردار است . گونه های متفاوت از حیوانات در این جزیره به چشم می خورند. Please follow and like us: