ویزا توریستی آمریکا،ویزا توریستی، اخذ ویزا

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
تیر ۱۴, ۱۳۹۴

ویزا توریستی آمریکا

ویزا توریستی آمریکا مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا توریستی آمریکا مدارک شناسایی مورد نیاز فرد نظیر پاسپورت شناسنامه و ترجمه های آن ها نامه های بانکی اسناد مالکیت منزل یا زمین نامه های کاری فرد که نشان از اشتغال به کار وی در موقعیت خاص شغلی را دارد نامه اشتغال متقاضی به تحصیل در دانشگاه های ایران شانس خود […]