پارک سوار بیهقی

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۲۱, ۱۳۹۳
سفر با اتوبوس

سفر با اتوبوس

سفر با اتوبوس؛ سخت ولی ارزان اتوبوس نسبت به قطار و هواپیما بیشترین سهم  جابه جایی را دارد سفر با اتوبوس همیشه و در هر وقت از سال مشتری خود را دارد و در بین وسایل حمل و نقل عمومی سفر با اتوبوس به دلیل فراگیری ، در دسترس و ارزان بودن نسبت به قطار و هواپیما بیشترین سهم جابجایی […]