پاریس پایتخت مدرنیته،پاریس،کاخ ورسای، خیابان شانزه لیزه

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
خرداد ۲۵, ۱۳۹۴

پاریس پایتخت مدرنیته

پاریس پایتخت مدرنیته پاریس شهرعاشقانه ها شهر نور و شعر و ترانه هاست. شهر شعر، موسیقی، هنر، فرهنگ و تاریخ اروپا است. پاریس شعر کرانه های رودخانه سن، زیر درخشش نورها و لابه لای سایه های بلند و کوتاه آدم ها در طلوع و غروب آفتاب است. خوب که گوش دهید لابه لای گروتسک های نوتردام، ناله گوژپشت عاشق با آوای […]